Domov
  Prvé stretnutie
  Učastníci
  Certifikát
  Ohlasy v tlači
 


  Pozvánka
  Výstava-Zakopa
 


  Pozvánka 19.12
  Výstava-Žilina
  

 

              Plán stretnutí .

KICK - off  míting

                        http://zsp-kenar.pl/index.php/pl/z_wizyt_w_ilinie/

Dňa 18.10.2012 sa konal  „kick-off“ míting na SÚKROMNEJ STREDNEJ UMELECKEJ ŠKOLE Hálkova 2968/22, 010 01 v  Žiline.

      Program stretnutia  bol nasledovný :

1.      Organizácia partnerstva projektu Double Voices

2.      Identifikácia projektového tímu

3.      Rozdelenie úloh

4.      Príprava prvej mobility na ZSPAK v Zakopanom 19. Až 30.11.2012

5.      Spoločný miting účastníkov

6.      Záver

                          

Účasť za stranu SSUŠ Žilina :

·         Ing. Václav Dostálek r.š.

·         PaedDr. Ľubica Malíková

·         Mgr. art. Miroslav Pallo                

·         Ing. Ondrej Malík

 

Účasť za stranu ZSPAK  Zakopané

·         mgr Stanisław Cukier r.š

·         mgr Marek Król-Józaga z.r

·         Piotr Bies  - vyučujuci odboru socha

galeria


 

Kontakt - Ing.Bc. Malík Ondrej , projektmanager      

  • adresa: Súkromná stredná umelecká škola, Hálkova 2968/22, 010 01 Žilina

  • adresa domov : Turzovka, Závodie 124

  • miestnosť :  učebňa IVTč.216, prípadne  zborovňa školy

  • t. č.: 0907/838381

  • e - mail: malik.ssus#gmail.com ( znak #  nahraďte znakom @)
                    

  • http://www.malik8.borec.cz/web/index.htm

 

  ... napíšte mi ...

aktualizované 22.12.2012
© Ing. Bc. Malík Ondrej

 


  

© Ing. Bc. Malík Ondrej