Tretí deň
  Štvrtý deň
  Piaty deň
  Šiesty deň
  Siedmy deň
  ôsmy deň
  Deviaty deň
  Desiaty deň
  Jedenásty deň
  Dvanásty deň
  Ohlasy v tlači
 


 Učastníci
 Certifikát
 Pozvánka
 Plagat
 Ohlasy v tlači


 Domov
 


 

              Druhé stretnutie - Žilina .

 06.05.2013 - 17.05.2013

Téma: Človek a príroda

     Počas pracovných stretnutí budu študenti pracovať na svojích zadaných úlohach pod dozorom vyučujúcich s nasledovným programom :

 

Úroveň vytvorených študentských prác bude posudzovať spoločná komisia učiteľov zo zapojených škôl, kde budú študenti svoje práce obhajovať. Úlohou zúčastnených pedagógov bude :
• motivovať študentov k dosahovaniu lepších študijných výsledkov
• z každého pracovného stretnutia vznikne katalóg realizovaných prác, v ktorom bude obsiahnutá
fotodokumentácia a teoretické zhodnotenie priebehu projektu
• súčasťou bude výmena výtvarných a technologických skúseností medzi študentami a pedagógmi
• hodnotenie dosiahnutých jazykových zručností z profesionálnej oblasti – súťaže, test (najmenej 50 slov)
• napísať certifikát o účasti v projekte
• každý ukončený ateliér bude zhodnotený miestnou profesionálnou komunitou a všetky nedostatky, ktoré
v práci projektu vyskytnú, budú riešené priebežne .
          Fotogalérie z prvého stretnutia  sú v ľavej lište


 

Kontakt - Ing.Bc. Malík Ondrej , projektmanager      

  • adresa: Súkromná stredná umelecká škola, Hálkova 2968/22, 010 01 Žilina

  • adresa domov : Turzovka, Závodie 124

  • miestnosť :  učebňa IVTč.216, prípadne  zborovňa školy

  • t. č.: 0907/838381

  • e - mail: malik.ssus#gmail.com ( znak #  nahraďte znakom @)
                    

  • http://www.malik8.borec.cz/web/index.htm

 

  ... napíšte mi ...

aktualizované 27.08.2014
© Ing. Bc. Malík Ondrej

 


  

Po Polsce


 

Učastníci SK

Júlia Jančová
Nikola Čuláková
Lucka Miškovčik
Petra Belešová
Dominka Činger
AM Bukovanová
Danka Honišková
Betka Božeková
K.Gašpieriková

Učastníci PL
Galeria stretnutia

 


  Domov
 


 

 

© Ing. Bc. Malík Ondrej