Tretí deň
  4. deň-Krakow
  Piaty deň
  6.deň-TAPAN
  7.deň-TAPAN
  ôsmy deň
  Deviaty deň
  Desiaty deň
  Jedenásty deň
  Dvanásty deň
  Ohlasy v tlači
 


  Domov
 


 

              Prvé stretnutie - Zakopané .

 19.11.2012 - 30.11.2012

Téma: Architektúra dreva

     Počas pracovných stretnutí budu študenti pracovať na svojích zadaných úlohach pod dozorom vyučujúcich.
Úroveň vytvorených študentských prác bude posudzovať spoločná komisia učiteľov zo zapojených škôl, kde budú študenti svoje práce obhajovať. Úlohou zúčastnených pedagógov bude :
• motivovať študentov k dosahovaniu lepších študijných výsledkov
• z každého pracovného stretnutia vznikne katalóg realizovaných prác, v ktorom bude obsiahnutá
fotodokumentácia a teoretické zhodnotenie priebehu projektu
• súčasťou bude výmena výtvarných a technologických skúseností medzi študentami a pedagógmi
• hodnotenie dosiahnutých jazykových zručností z profesionálnej oblasti – súťaže, test (najmenej 50 slov)
• napísať certifikát o účasti v projekte
• každý ukončený ateliér bude zhodnotený miestnou profesionálnou komunitou a všetky nedostatky, ktoré
v práci projektu vyskytnú, budú riešené priebežne .
          Fotogalérie z prvého stretnutia  sú v ľavej lište


 

Kontakt - Ing.Bc. Malík Ondrej , projektmanager      

  • adresa: Súkromná stredná umelecká škola, Hálkova 2968/22, 010 01 Žilina

  • adresa domov : Turzovka, Závodie 124

  • miestnosť :  učebňa IVTč.216, prípadne  zborovňa školy

  • t. č.: 0907/838381

  • e - mail: malik.ssus#gmail.com ( znak #  nahraďte znakom @)
                    

  • http://www.malik8.borec.cz/web/index.htm

 

  ... napíšte mi ...

aktualizované 12.05.2013
© Ing. Bc. Malík Ondrej

 


  

Po Polsce


 

Učastníci

Júlia Jančová
Nikola Čuláková
Lucka Miškovčik
Petra Belešová
Dominka Činger
AM Bukovanová
Danka Honišková
K.Gašpieriková
Betka Božeková
 


 

  Domov
 


 

 

© Ing. Bc. Malík Ondrej