Učastníci

 Program

 Domov
 


 

              Tretie stretnutie - Žilina .

 14.10.2013 - 18.10.2013

Téma: ,, Súzvuk s prírodou „

-spoločná tvorba objektov z dreva, vernisáž, katalóg stretnutia
-pokračovanie,, kroniky stretávania“ , výroba DVD
-dokončovanie a príprava vydania spracovaného slovníka

 úroveň vytvorených študentských prác bude posudzovať spoločná komisia učiteľov zo zapojených škôl,
študenti budú svoje práce obhajovať
• z pracovného stretnutia vznikne katalóg realizovaných prác, v ktorom bude obsiahnutá fotodokumentácia a teoretické zhodnotenie priebehu stretnutia
• súčasťou bude výmena výtvarných a technologických skúseností medzi študentami a pedagógmi
• motivovať študentov k dosahovaniu lepších študijných výsledkov
• napísať certifikát o účasti v projekte
•ukončený ateliér bude zhodnotený miestnou profesionálnou komunitou a všetky nedostatky, ktoré v práci vyskytnú, budú riešené priebežne

 

 


 

Kontakt - Ing.Bc. Malík Ondrej , projektmanager      

  • adresa: Súkromná stredná umelecká škola, Hálkova 2968/22, 010 01 Žilina

  • adresa domov : Turzovka, Závodie 124

  • miestnosť :  učebňa IVTč.216, prípadne  zborovňa školy

  • t. č.: 0907/838381

  • e - mail: malik.ssus#gmail.com ( znak #  nahraďte znakom @)
                    

  • http://www.malik8.borec.cz/web/index.htm

 

  ... napíšte mi ...

aktualizované 26.10.2013
© Ing. Bc. Malík Ondrej

 


  

Po Polsce


 

Učastníci SK

Júlia Jančová
Nikola Čuláková
Lucka Miškovčik
Petra Belešová
Dominka Činger
AM Bukovanová
Danka Honišková
Betka Božeková
K.Gašpieriková

Učastníci PL
Galeria stretnutia

 


  Domov
 


 

 

© Ing. Bc. Malík Ondrej