Aktivity
  Prvé stretnutie
 Učastníci
 Certifikát
 Pozvánka
 Pozvánka 19.12

 


   Aktivity 1.stretnutia

 
 
  Tretí deň
  4. deň-Krakow
  Piaty deň
  6.deň-TAPAN
  7.deň-TAPAN
  ôsmy deň
  Deviaty deň
  Desiaty deň
  Jedenásty deň
  Dvanásty deň
  Ohlasy v tlači
 

  Domov

 


 

 

             Petra  Belešová .

   

Moje zápisky zo Zakopaného

i

Prvý deň ( 19.11.2012 Pondelok)

Približne okolo dvnástej na obed sme pricestovali do mesta Zakopané, dostavili sme sa do penziónu Jurek a zoznámili sa s našími izbami. Následne sme išli navštíviť školu a oboznámiť sa s novým prostredím, v ktorom budeme 12 dní žiť, pracovať, učiť sa a zároveň sa oboznamovať s kultúrou a umeleckým životom tohto mesta. Poprechádzali sme sa po priestoroch školy. Škola nás zaujala svojou históriou, vzhľadom a najmä prácami študentov. Neskôr sme sa vrátili do penziónu, kde nás už čakala chutná večera. Prvý večer sme strávili udomácňovaním sa a prispôsobovaním sa prostrediu.

 Druhý deň ( 20.11.2012 Utorok )

Vyspaté a s chuťou sme sa zobudili do nového dňa. Do školy sme dorazili o deviatej ráno, kde nás už vítali študenti na čele s profesormi. Zoznámili sme sa so študentmi, s ktorými budeme spolupracovať a pustili sme sa do práce. Ja so svojou spolubývajúcou sme sa vybrali na starý cintorín, kde sme objavili mnoho zaujímavých pamiatok, objektov, ktoré sme "preniesli" na naše výkresy. Neskôr sme navštívili aj iné pamiatky ako napríklad viaceré kostoly. Odniesli sme si mnoho fotografii a nápadov. Stretli sme mnoho anglicky hovoriach turistov, ktorí sa nám dokonca i prihovorili a zároveň som si aj precvičila svoju slovnú zásobu anglického jazyka. V kostole sme strávili dlhý čas, zaujali nás motívy, maľby po stenách ale hlavným prvkom mojej kresby sa stala okenná vytráž, ktorá ma zaujala ako i svojím obsahom tak i farbami. Približne okolo štvrtej sme sa dostavili do penziónu, kde sme si po chutnej večeri spoločne poukazovali svoje práce, zhodnotili a predniesli nové nápady, ktoré sme načerpali z druhého dňa v Zakopanom. Večer sme strávili písaním tohto denníka, pripravovaním sa na ďalší deň a samozrejme odpočívaním a naberaním síl do ďalšieho dňa.

Tretí deň ( 21.11.2012 Streda )

Na tretí deň sme putovali po meste a čerpali nápady a námety, ktoré sme chceli zrealizovať na dosky, ktoré nám pripravili "naši poľskí spolužiaci". Prechádzali sme sa mestom a zakresľovali si rôzne zaujímavé ornamenty a detaily. Neskôr sme mali spoločné stretnutie ako každý deň, po ktorom som sa ešte vybrala do mesta. Večernú atmosféru som si vychutnávala s ceruzkou v ruke a výkresom na kolenách.

 Štvrtý deň  ( 22.11.2012 Štvrtok )

Na štvrtkové ráno sme sa veľmi tešili, čakal nás výlet do Krakowa. Vyrazili sme ráno a vrátili sa podvečer. Prechádzky mestom, prehliadky pamiatok, návšteva galérii, kostolov a hradu nám naplnili program na celý deň. Mesto nás očarilo svojou atmosférou a historickým vzhľadom. Navštívili sme rôzne galérie svetoznámych umelcov no oveľa väčší dojem ako miliónové obrazy známych autorov vo mne zanechali práce pouličných umelcov, na ktoré som pozerala s nemým úžasom. Unavený a s mnoho novými zážitkami sme sa podvečer vrátili do Zakopaného.

 Piaty deň ( 23.11.2012 Piatok )

Unavený po náročnom štvrtku v Krakowe sme sa v piatok vybrali do školy. Naplno sme sa pustili do práce s pripravenými doskami. Objektom na mojej doske som si zvolila okennú vytráž, do ktorej som zakomponovala vtáčika. Ceruzkou som si rozvrhla svoju dosku a pustila som sa do vyrezávania. Nikdy pred tým som neskúšala nič také, a dokonca ma to i bavilo. Poobede sme sa vybrali do neďalekej galérie.

 Šiesty deň ( 24.11.2012 Sobota )

V sobotu sme si pripravili vlastný program a trochu sme aj oddychovali a vybrali sme sa do prírody. Neskôr sme sa vybrali na večernú prechádzku do mesta.

 Siedmy deň ( 25.11.2012 Nedeľa )

V nedeľu na nás doľahla únava z celého týždňa, poobedie sme strávili vo svojich izbách a venovali sa svojím prácam, výkresom a prípravou na pondelok. Nedeľný večer sme strávili prípravou prác v našej útulnej izbe.

 Osmy deň ( 26.11.2012 Pondelok )

V pondelok sme sa dostavili do školy a od rána sme začali poriadne pracovať na svojich doskách. Pomaly sme sa dopracovali k pekným výsledkom a bolo vidno veľké pokroky.

 Deviaty deň ( 27.11.2012 Utorok )

Utorok bol predposledným dňom kedy sme mohli pracovať so svojimi doskami. Boli sme pozrieť na hodinách anglického jazyka, dejepisu a poľského jazyka. Navštívili sme i jednu zo súkromných galérii, kde bolo naozaj čo obdivovať. Previedli nás skromnou dielňou ale za to plnou úžasných drevených výtvorov.

 Desiaty deň ( 28.11.2012 Streda )

Streda bola dňom dokončovania našich prác, a dá sa povedať že bola i posledným dňom kedy sme mali možnosť pracovať v prostredí tej školy, v spoločností jej študentov. Dokončili sme svoje dosky a vzájomne poobzerali svoje výtvory.

 Jedenásty deň ( 29.11.2012 Štvrtok )

Vo štvrtok nás čakala spoločná výstava našich prác. Doobeda sme navštívili ďalšiu galériu a domácu dielňu jedného z profesorov školy. Pocity z toho dňa boli zmiešané, uvedomovali sme si, že je to posledný deň kedy sme sa spoločne stretli v priestoroch školy v spoločnosti všetkých študentov a profesorov. Vypočuli sme si príhovory ako i poľských študentov, profesorov a pána riaditeľa tak i príhovor našich študentov, profesorov a samozrejme aj pár slóv nášho pána riaditeĺa. Spoločné fotenie, kultúrny program, občerstvenie, a dary na pamiatku, ktoré nám pripravili vytvorili príjemnú atmosféru štvrtkového podvečera. Neskôr sme sa posledný krát poprechádzali ulicami Zakopaného, rozlúčili sa s prostredím, ktoré bolo pre nás domovom celých dvanásť dní. Celých dvanásť dní nás sprevádzalo dobré počasie, no svojím spôsobom sa s nami rozlúčilo aj ono posledný deň prudkým dažďom. Večer sme si posledný krát ľahli do naších postelí.

Dvanásty deň ( 30.11.2012 Piatok )

Piatkové ráno bolo myslím, pre každého trochu smutné. Pohľad na zbalené kufre a vypráznené izby v nás vzbudzoval smútok. Za dvanásť dní, ktoré prebehli ako voda sme sa cítili už takmer ako doma a ťažko sa nám odchádzalo. S krásnymi zážitkami sme sa vybrali opäť domov. Teraz sme už doma a plánujeme, že sa tam určite raz vrátime.   

  

 


 

Kontakt - Ing.Bc. Malík Ondrej , projektmanager      

  • adresa: Súkromná stredná umelecká škola, Hálkova 2968/22, 010 01 Žilina

  • adresa domov : Turzovka, Závodie 124

  • miestnosť :  učebňa IVTč.216, prípadne  zborovňa školy

  • t. č.: 0907/838381

  • e - mail: malik.ssus#gmail.com ( znak #  nahraďte znakom @)
                    

  • http://www.malik8.borec.cz/web/index.htm

 

  ... napíšte mi ...

aktualizované 22.12.2012
© Ing. Bc. Malík Ondrej

 


 


 


 

Učastníci

Júlia Jančová
Nikola Čuláková
Lucka Miškovčik
Petra Belešová
Dominka Činger
AM Bukovanová
Danka Honišková
K.Gašpieriková
Betka Božeková

 

  Domov
 


 

 

 

© Ing. Bc. Malík Ondrej